AVG Voorwaarden

Privacy statement Verkeersschool Berger

Inleiding:


Verkeersschool Berger neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@verkeersschool-berger.nl.

Wie is Verkeersschool Berger?


Verkeersschool Berger is de eenmanszaak Verkeersschool Berger, kantoorhoudende te (5235 VB) 's-Hertogenbosch aan Weidepolder 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60625090. Verkeersschool Berger is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verkeersschool Berger de verwerkingsverantwoordelijke. Verkeersschool Berger heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt F. Berger bereiken via info@verkeersschool-berger.nl.

Hoe gebruikt Verkeersschool Berger jouw gegevens?


Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Verkeersschool Berger persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Verkeersschool Berger voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Verkeersschool Berger worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.


Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?


Verkeersschool Berger heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?


Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage


Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Verkeersschool Berger over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen


Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Verkeersschool Berger. Je kunt verzoeken dat Verkeersschool Berger je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking


Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Verkeersschool Berger te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar


Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Verkeersschool Berger of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht


Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Verkeersschool Berger te verkrijgen. Verkeersschool Berger zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken


In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Verkeersschool Berger je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Verkeersschool Berger


Een verzoek kan verstuurd worden naar info@verkeersschool-berger.nl. Verkeersschool Berger zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Verkeersschool Berger een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Verkeersschool Berger je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens


Het kan zijn dat Verkeersschool Berger verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?


Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?


Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Verkeersschool Berger je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@verkeersschool-berger.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Verkeersschool Berger jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@verkeersschool-berger.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.Versie 06/18

Op de hoogte blijven als er een nieuwe actie is?

Volg ons op Social Media
of laat een recentie achter!